Back to All Events

Göteborgs Räddningsmissions Familjehemsverksamhet

Informationsmöte om Räddningsmissionens Konsulentstödda Familjeverksamhet under kyrkkaffet på söndag 9 oktober.
 

Sara Odén och Nicklas Hansen från Räddningsmissionen berättar informellt i Astridssalen om denna viktiga verksamhet, ca 12:30

Later Event: October 11
Körövning Kyrkokören JPII-salen