Sjungen mässa på latin (1962)

21 söndagen efter pingst.