Sakramental tillbedjan

Sakramental tillbedjan och första fredagsandakt. Tillfälle till bikt.