Högmässa S:ta Birgitta, högtid

Högmässa med anledning av S:ta Birgittas högtid, Sveriges och Europas Skyddspatron.