Pastoral-och ekonomirådet

Församlingens Pastoral-och ekonomiråd fastställer budget för 2017. Sammanträdet äger rum i Göteborgsrummet.