Back to All Events

Troskurs termin 1 - Göteborgsrummet

Människan är "mottaglig" för Gud.
Katolska Kyrkans Katekes (KKK): 26-30

Earlier Event: October 5
Körövning Barnkören JPII-salen
Later Event: October 5
Kateketmöte