Troskurs termin 1 - Göteborgsrummet

Människan är "mottaglig" för Gud.
Katolska Kyrkans Katekes (KKK): 26-30