Kateketmöte

Församlingens kateketer samlas efter kvällsmässan. Varmt välkomna!