Inställd undervisning för grupp 2

Undervisning för första kommunionsgrupp 2 är inställd söndag 30/10 på grund av sjukdom. Ingen undervisning för föräldrarna heller med diakon Tomislav. Vi träffas återigen 12/11 kl. 10.00 i kyrkan för barnens första bikt.