Konfirmander 2018

Konfirmander födda 2002 fortsätter sin undervisning varje fredag kl. 17:00 i Ärkeängeln Gabrielsalen.