Ministrantövning

Kristus Konungens ministranter samlas för övning och fika.