Back to All Events

Föräldramöte första kommunionsgrupp 2

Föräldrar till barnen i första kommunionsgrupp 2 samlas i Göteborgsrummet.