"En människa som lever ett enkelt liv i lydnad är mer aktningsvärd än den som gör stor botgöring enligt eget önskemål." S:t Filippo Neri