"I vårt samröre med nästan ska vi vara så vänliga som vi bara kan, och på så vis vinna henne för dygdens väg." S:t Filippo Neri