"Inte bara önskar Gud det goda vi söker, men han önskar detta genom oss, på vårt vis och när vi klarar det. Vi lär oss detta genom sann lydnad." S:t Filippo Neri