Introduktionskurs till Katolska Kyrkans Lära och Liv termin 1

Kurs för icke-katoliker som är intresserade av att bättre lära känna den katolska Kyrkans lära och liv. Ingen föranmälan behövs. Detta är den första av totalt fyra terminers introduktion.

Vi ses i Församlingshemmet på våning 2 till vänster i det rum som vi kallar för Göteborgsrummet. En liten avgift tas upp för fika.

Kursen leds av fader Tobias Unnerstål och Johan Mårtensson. Lennart Bie hjälper oss med det praktiska.