Kroatiska kören övar i Övre Salen

För information: tala med diakon Tomislav.