Maronitiska ungdomskören

Maronitiska ungdomskören övar på torsdagar.