Kroatiska kören

Kroatiska kören övar på onsdagar. För mer information kontakta diakon Tomislav.