Back to All Events

Konvertitkurs termin 1

Kursen syftar till att ge en god överblick av den katolska trosläran. Med utgångspunkt i den Katolska Kyrkans Katekes fördjupar vi oss i en tvåtusenårig obruten tradition för att kunna uppfylla den helige Apostlafursten Petrus uppmaning: "Var alltid beredda att svara var och en som kräver besked om ert hopp." 1 Pet 3:15

Ingen föranmälan. En liten avgift för fikat.

Earlier Event: September 10
Korsvägsandakt som förbön för präster
Later Event: September 22
Nystartad Barnkör