Korsvägsandakt som förbön för präster

Diakon Olof Persson leder en Korsvägsandakt för präster. Den avslutas med Rosenkransen.

September 9
Etikforum
September 21
Konvertitkurs termin 1