Trosundervisning för barnen Obs! Lördag

Barnen samlas till trosundervisning, bikt, mässa och S:t Nikolausfirande.

December 4
Kefas ungdomsklubb
December 5
Birgittinoblaterna