Pastoral-och ekonomirådet sammanträder

Församlingens Pastoal-och ekonomiråd sammanträder i Göteborgsrummet

December 2
Troskurs termin 3
December 4
Kefas ungdomsklubb