Konfirmanderna termin 3

Konfirmanderna samlas i Don Bosco.

December 1
Kyrkokören övar
December 2
Troskurs termin 3