Reträtt för män i Lilla Kapellet

Alla män är välkomna att delta i denna reträtt so består av ett andligt föredrag samt tillfälle till bikt.

December 16
Troskurs termin 3
December 18
Kefas ungdomsklubb