Vokalensemblen övar i JPII Musiksal

För information hör av er till församlingens organist, Samuel Eriksson.

December 16
Troskurs termin 3