Troskurs termin 3

Frågor som lämnats in i förväg besvaras (i bästa fall!)