Troskurs termin 1

Frågor på de ämnen som gåtts igenom under terminen och ev. svar