Pastoral-och Ekonomirådet sammanträder på Expeditionen

Församlingens Pastoral-eoch Ekonomiråd sammanträder.