Trosundervisning för barnen

Alla barn från förskola till årskurs 7 samlas till trosundervisning i Församlingshemmet.