Sakramental tillbedjan och första fredagsandakt i Kyrkan

Tillbringa en stund inför Herren i Sakramentet.