Etikforum "Och Ordet var Gud"

S:t Elisabets folkhögskola inbjuder till Etikforum: Teol. dr. Daniel Johansson från Församlingsfakulteten föreläser. Alla välkomna till Övre Salen i Församlingshemmet.