Sjungen mässa på latin (1962)

Sjungen mässa på latin (1962) enligt den romerska liturgins extraordinarie form.