Bikt för första kommunionsbarnen

November 27
Kefas ungdomsklubb
November 28
Ministrantövning