Kyrkokören övar

Församlingens kyrkokör övar som alltid i JPII Musiksal.

November 24
Barnkören övar
November 25
Konfirmander termin 3