Kyrkokören övar

Församlingens kyrkokör övar som alltid i JPII Musiksal.

November 17
Barnkören övar
November 18
Konfirmander termin 3