Troskurs termin 1

Gud i sig själv – Människan i sig själv

Deltagarna ska till nästa gång förbereda tre skriftliga frågor rörande kursinnehållet. Dessa besvaras den 14 december

 

November 15
Karmels sekularorden
November 17
Barnkören övar