Stilla mässa på latin (1962)

Still mässa på latin enligt den romerska liturgins extraordinäre form. Med orgel