Kateketmöte i Församlingshemmet

Församlingens kateker träffas för planering och uppmuntran! Detta möte är istället för det uppskjutna mötet i förra veckan. Varmt välkommen!!