Barnkören övar

Församlingens barnkör övar i Församlingshemmet. Kören välkomnar medlemmar från 6 år och uppåt! Mer information kan fås från Samuel Eriksson.

November 2
Troskurs termin 1
November 3
Kyrkokören övar