Pastoral-och Ekonomirådet sammanträder

Församlingens Pastoral-och Ekonomiråd sammanträder i Göteborgsrummet

October 23
Kefas ungdomsklubb
October 27
Kyrkokören övar