Ungdomsklubben Kefas

Varje fredag träffas ugdomsklubben Kefas i Don Bosco-salen, efter mässan som börjar 18.00. Välkommen du som är mellan 14-24 år.