Karmel

Karmels sekularorden har sitt måndsmöte i Personalrummet.

October 17
Ministrantövning
October 19
Troskurs termin 1