Ministrantövning

Församlingens ministranter samlas för övning kl. 12.00 - 14.00. Vi  ses i Don Bosco.

October 16
Kefas ungdomsklubb
October 18
Karmel