Kateketmöte i Prästgården

Församlingens kateketer samlas till middag i Prästgården.

September 29
Kyrkokör