Sep
11
6:45pm 6:45pm

Troskurs termin 1

Välkommen till första tillfället i vår kurs "Katolska Kyrkans Lära och Liv" – "Troskursen". Ingen anmälan behövs. Vi ses i Församlingshemmet i det s k Göteborgsrummet, två trappor upp till vänster. Nästa tillfälle redan om en vecka; därefter varannan vecka.

fader Tobias och Johan M

View Event →
Sep
9
8:30am 8:30am

SCHARTAUKONFERENS

En ekumenisk dag om trons traditioner

Om de västkustska schartauanerna. Men också om de västkustska katolikerna. Kan man i trons traditioner, i fromhetsliv och hörsamhet för kallelsen spåra gemensamma drag?

Schartauaner.jpg

08:30 frukost för den som vill
09:00 Komminister Daniel Wihlborg om Schartau
09:30 Fader Anders Piltz - "Det stora allvaret"
10:30 Rektor Fredrik Sidenvall VDM - "Nådens ordning"
11:30 Mässa med kardinal Arborelius
12:15 Lunch
13:15 Panelsamtal
15:00 Gudstjänst med kardinal Arborelius och Komminister Rolf Pettersson. 

Avgift: 100:- (Bankgiro: 500-8578 Swish: 123 047 4981)
Anmälan: exp@kristuskonungen.se. Meddela kostönskemål.

View Event →