Rachmaninovs Vigilia
Nov
9
7:00 PM19:00

Rachmaninovs Vigilia

Kristus Konungens Vokalensemble sjunger det ryskortodoxa portalverket Vigilia av Sergei Rachmaninov. Det är ett av a capella repertoarens mest omfångsrika verk och underbart vackert! Maria Palmqvist är altsolist och Mikael Carlsson, tenorsolist. Dirigent är Samuel Eriksson.

View Event →
Nov
2
6:00 PM18:00

Sjungen mässa på latin (1962) – Sung Latin Mass

Välkommen att traditionsenligt fira Alla Själars dag med mässa i den romerska ritens extra-ordinarie form.

Kören framför delar av Tomás Luis de Victoria "Officium defunctorum" – Requiem

Ep. 1 Kor:51–57
Ev. Joh 5:25–29

Fullständig avlat för själarna i skärselden
Den 2 november kan man söka få fullständig avlat för själarna i skärselden genom att besöka en församlingskyrka eller offentligt kapell.

Be Herrens bön och den apostoliska trosbekännelsen, samt be en gång till Herrens bön följt av Var hälsad Maria i påvens intention (se: http://www.sanktaeugenia.se/?page_id=99 för aktuell månads intention).

Man ska motta kommunionen på ett värdigt vis, gärna på samma dag, samt ha nyligen gått till bikt, eller snart gå till bikt.

(För en definition av "avlat", läs f Anders Piltzs artikel i Signum: http://signum.se/luther-sjalv-om-sina-teser/))

View Event →
Nov
1
6:45 PM18:45

Troskurs termin 3 – Obs! Efter högmässan

Temat denna gång blir lite torrt: Kyrkans struktur och uppbyggnad. Hur styrs och verkar hon?

Då temat inte är  en trosfråga, utan en ordningsfråga, behandlar inte katekesen den. Strukturen i detta avseende kan ju se annorlunda ut och har också gjort det.

Ett dokument som kunde vara en förberedelse är Församlingsordning för Stockholms Katolska Stift. Den finns som pdf-fil på http://www.katolskakyrkan.se/media/1903/forsamlingsordning.pdf

OBS! Vi ses när högmässan för Alla helgon är över. Den börjar kl. 18:00.

View Event →
Nov
1
6:00 PM18:00

Högmässa samt novena för själarna

Välkommen att fira högmässa i den romerska ritens ordinarie form med anledning av Alla Helgons högtid.

Fullständig avlat för själarna i skärselden
Idag och varje dag fram till den 8 november kan man söka få fullständig avlat för själarna i skärselden genom att besöka en kyrkogård (där människor är begravda).

Be Herrens bön och den apostoliska trosbekännelsen, samt be en gång till Herrens bön följt av Var hälsad Maria i påvens intention (se: http://www.sanktaeugenia.se/?page_id=99 för aktuell månads intention).

Man ska motta kommunionen på ett värdigt vis, gärna på samma dag, samt ha nyligen gått till bikt, eller snart gå till bikt.

(För en definition av "avlat", läs f Anders Piltzs artikel i Signum: http://signum.se/luther-sjalv-om-sina-teser/))

View Event →
Oct
31
6:00 PM18:00

Sjungen mässa på latin (1962) – Sung Latin Mass

Mässan för Alla helgon firas som gottgörelse för den kyrkosplittring reformationen ledde till, och allt ont som följde därpå -  som hädelser mot sakramenten, vanvördandet av helgonen och deras reliker, upplösningen av klostren och universitet. 

I det andliga och kulturella tomrum som därefter följde, for såväl den enskilda troende som vårt land illa. 

Med omsorg om alla kristna, och i botfärdighet, uppoffrar vi denna mässa för att dessa sår må läkas och en synlig enhet bli möjlig. 

William Byrds mässa för tre stämmor kommer att framföras.

Ep. Upp. 7:2–12
Ev. Matt. 5:1–12

 

View Event →
Oct
30
6:45 PM18:45

Troskurs termin 1

Temat denna gång blir lite torrt: Kyrkans struktur och uppbyggnad. Hur styrs och verkar hon?

Då temat inte är  en trosfråga, utan en ordningsfråga, behandlar inte katekesen den. Strukturen i detta avseende kan ju se annorlunda ut och har också gjort det.

Ett dokument som kunde vara en förberedelse är Församlingsordning för Stockholms Katolska Stift. Den finns som pdf-fil på http://www.katolskakyrkan.se/media/1903/forsamlingsordning.pdf

View Event →