Måndag 15 april

MÅN. I STILLA VECKAN
08.00 Mässa
11.30 Mässa
13.00 Mässa på latin (1962)
17.00 Botandakt med möjlighet till individuell bikt

Tisdag 16 april

TIS. I STILLA VECKAN
Denna dag firas oljevigningsmässan i S:t Eriks katedral i Stockholm
11.30 Mässa
18.00 Mässa

Onsdag 17 april

ONS. I STILLA VECKAN
08.00 Mässa
11.30 Mässa
16.00 Mässa på latin (1962)
18.00 Mässa
19.00 Korsvägsandakt på kroatiska

Torsdag 18 april

SKÄRTORSDAGEN
18.00 Mässa till åminnelse av Herrens Nattvard
– efterföljande vaka i lilla kapellet.

Fredag 19 april

LÅNGFREDAGEN
09.00 Läsningsgudstjänst. och Laudes
11.00 Korsvägsandakt för barn
15.00 Gudstjänst till åminnelse av Herrens lidande och död
17.30 Gudstjänst på arabiska enligt maronitisk rit
19.00 Gudstjänst på polska

Lördag 20 april

PÅSKAFTON
09.00 Läsningsgudstjänst och Laudes
11.00 & 15.00 Matvälsignelse på polska
13.00 Matvälsignelse på slovenska
16.00 Matvälsignelse på kroatiska
18.30 Påskvaka på spanska i Övre salen
21.00 Påskvaka börjar vid elden på gården

Söndag 21 april

PÅSKDAGEN - KRISTI UPPSTÅNDELSE
09.15 Sjungen mässa på latin (1962)
– Traditional Sung Latin Mass
11.00 Högmässa
13.00 Mässa på polska
14.30 Mässa på arabiska enligt maronitisk rit
16.00 Mässa på kroatiska
18.00 Mässa
19.00 Mässa på engelska

Måndag 22 april

ANNANDAG PÅSK
11.00 Sjungen mässa på latin (1962)
– Traditional Sung Latin Mass
13.00 Mässa på polska
16.00 Mässa på slovenska
18.00 Mässa

Tisdag 23 april

TISDAG I PÅSKOKTAVEN
08.00 Mässa
11.30 Mässa
18.00 Mässa

Onsdag 24 april

ONSDAG I PÅSKOKTAVEN
08.00 Mässa
11.30 Mässa
18.00 Mässa

Torsdag 25 april

TORSDAG I PÅSKOKTAVEN
08.00 Mässa
11.30 Mässa
18.00 Mässa

Fredag 26 april

FREDAG I PÅSKOKTAVEN
08.00 Mässa
11.30 Mässa
16.30 Tillbedjan
18.00 Mässa

Lördag 27 april

08.00 Mässa
09.00 Mässa på kroatiska
11.30 Mässa
16.30 Mässa på spanska
18.00 Sjungen mässa på latin (1962)
– Traditional Sung Latin Mass
19.30 Mässa på polska

Söndag 28 april

ANDRA PÅSKSÖNDAGEN
DEN GUDOMLIGA BARMHÄRTIGHETENS SÖNDAG
09.30 Familjemässa
11.00 Högmässa
13.00 Mässa på polska
16.00 Mässa på kroatiska
18.00 Mässa
19.00 Mässa på engelska