Fredag 30 november

S:T ANDREAS, APOSTEL
08.00 Mässa
11.30 Mässa
16.30 Tillbedjan
18.00 Mässa
19.00 Mässa på polska

Lördag 1 december

08.00 Mässa
10.00 Mässa på kroatiska
11.30 Mässa
12.00 Mässa på teckenspråk
16.30 Mässa på spanska
18.00 Sjungen mässa på latin (1962)
19.00 Mässa på polska

Söndag 2 december

FÖRSTA SÖNDAGEN I ADVENT
09.30 Familjemässa
11.00 Högmässa
13.00 Mässa på polska
14.30 Mässa på arabiska enligt maronitisk rit
16.00 Mässa på ungerska
18.00 Mässa
19.00 Mässa på engelska

Måndag 3 december

S:t Francisco Xavier, präst, minnesdag
08.00 Mässa
11.30 Mässa
18.00 Mässa

Tisdag 4 december

Tis. i 1 adventsveckan
08.00 Mässa
11.30 Mässa
18.00 Mässa

Onsdag 5 december

Ons. i 1 adventsveckan
08.00 Mässa
11.30 Mässa
18.00 Mässa

Torsdag 6 december

S:t Nicolaus, biskop
08.00 Mässa
08.45 Skolmässa
11.30 Mässa
18.00 Mässa

Fredag 7 december

S:t Ambrosius, biskop och kyrkolärare
06.30 Roratemässa
– Sjungen mässa på latin (1962)
08.00 Mässa
11.30 Mässa
16.30 Sakramental tillbedjan
18.00 Mässa

Lördag 8 december

JUNGFRU MARIAS UTKORELSE OCH FULLKOMLIGA RENHET, högtid
08.00 INGEN MÄSSA
09.00 Mässa på kroatiska
11.00 Högmässa
16.30 Mässa på spanska
18.00 Sjungen mässa på latin (1962)
19.00 Mässa på polska

Söndag 9 december

ANDRA SÖNDAGEN I ADVENT
09.30 Familjemässa
11.00 Högmässa
13.00 Mässa på polska
14.30 Mässa på kaldeiska
16.00 Mässa på kroatiska
18.00 Mässa
19.00 Mässa på engelska

Måndag 10 december

Mån. i 2 adventsveckan
08.00 Mässa
11.30 Mässa
18.00 Mässa

Tisdag 11 december

Tis. i 2 adventsveckan
08.00 Mässa
11.30 Mässa
18.00 Mässa

Onsdag 12 december

Den saliga jungfru Maria av Guadalupe
08.00 Mässa
11.30 Mässa
18.00 Mässa

Torsdag 13 december

S:ta Lucia, jungfru och martyr
08.00 Mässa
11.30 Mässa
18.00 Mässa

Fredag 14 december

S:t Johannes av Korset, präst och kyrkolärare
06.30 Roratemässa
– Sjungen mässa på latin (1962)
08.00 Mässa
11.30 Mässa
16.30 Tillbedjan
18.00 Mässa
19.00 Mässa på polska

Lördag 15 december

08.00 Mässa
09.00 Mässa på kroatiska
11.30 Mässa
12.30 Dopgudstjänst
16.30 Mässa på spanska
18.00 Stilla mässa på latin (1962)
19.00 Mässa på polska

Söndag 16 december

TREDJE SÖNDAGEN I ADVENT
09.30 Familjemässa
11.00 Högmässa
13.00 Mässa på polska
14.30 Mässa på arabiska enligt maronitisk rit
16.00 Mässa på slovenska
18.00 Mässa
19.00 Mässa på engelska