Söndag 3 februari

KYNDELSMÄSSODAGEN, HERRENS FRAMBÄRANDE I TEMPLET, fest
09.30 Familjemässa
11.00 Högmässa – med välsignelse av andaktsljus
13.00 Mässa på polska
14.30 Mässa på arabiska enligt maronitisk rit
16.00 Mässa på ungerska
18.00 Mässa
19.00 Mässa på engelska

Måndag 4 februari

Mån. i 4 veckan “under året”
08.00 Mässa
11.30 Mässa
18.00 Mässa

Tisdag 5 februari

S:ta Agata, jungfru och martyr, minnesdag

08.00 Mässa
11.30 Mässa
18.00 Mässa

Onsdag 6 februari

S:t Paul Miki och hans följeslagare, martyrer, minnesdag
08.00 Mässa
11.30 Mässa
18.00 Mässa

Torsdag 7 februari

Tors. i 4 veckan “under året”
08.00 Mässa
11.30 Mässa
18.00 Mässa

Fredag 8 februari

Fre. i 4 veckan “under året”

08.00 Mässa
11.30 Mässa
16.00 Tillbedjan
18.00 Mässa

Lördag 9 februari

08.00 Mässa
09.00 Mässa på kroatiska
11.30 mässa
16.30 Mässa på spanska
18.00 Mässa på latin (1962)
19.00 Mässa på polska

Söndag 10 februari

5 SÖNDAGEN “UNDER ÅRET”
09.30 Familjemässa
11.00 Högmässa
13.00 Mässa på polska
16.00 Mässa på kroatiska
18.00 Mässa
19.00 Mässa på engelska

Måndag 11 februari

Mån. i 5 veckan “under året”
08.00 Mässa
11.30 Mässa
18.00 Mässa

Tisdag 12 februari

Tis. i 5 veckan “under året”
08.00 Mässa
11.30 Mässa
18.00 Mässa

Onsdag 13 februari

Ons. i 5 veckan “under året”
08.00 Mässa
11.30 Mässa
18.00 Mässa

Torsdag 14 februari

S:T KYRILLOS, MUNK och S:T MATHODIOS, EUROPAS SKYDDSPATRONER
08.00 Mässa
11.30 Mässa
18.00 Mässa

Fredag 15 februari

Fre. i 5 veckan “under året”
08.00 Mässa
11.30 Mässa
16.30 Tillbedjan
18.00 Mässa

Lördag 16 februari

08.00 Mässa
09.00 Mässa på kroatiska
11.30 Mässa
16.30 Mässa på spanska
18.00 Sjungen mässa på latin (1962)
19.00 Mässa på polska

Söndag 17 februari

6 SÖNDAGEN “UNDER ÅRET”
09.30 Familjemässa
11.00 Högmässa
13.00 Mässa på polska
14.30 Mässa på arabiska enligt maronitisk rit
16.00 Mässa på slovenska
18.00 Mässa
19.00 Mässa på engelska

Måndag 18 februari

Mån. i 6 veckan “under året”
08.00 Mässa
11.30 Mässa
18.00 Mässa

Tisdag 19 februari

Tis. i 6 veckan “under året”
08.00 Mässa
11.30 Mässa
18.00 Mässa

Onsdag 20 februari

Ons. i 6 veckan “under året”
08.00 Mässa
11.30 Mässa
18.00 Mässa

Torsdag 21 februari

Tors. i 6 veckan “under året”
08.00 Mässa
11.30 Mässa
18.00 Mässa

Fredag 22 februari

DEN HELIGE APOSTELN PETRUS BISKOPSSTOL, fest
08.00 Mässa
11.30 Mässa
16.30 Tillbedjan
18.00 Mässa

Lördag 23 februari

08.00 Mässa
09.00 Mässa på kroatiska
11.30 Mässa
16.30 Mässa på spanska
18.00 Mässa på latin (1962)
19.00 Mässa på polska

Söndag 24 februari

7 SÖNDAGEN “UNDER ÅRET”
09.30 Familjemässa
11.00 Högmässa
13.00 Mässa på polska
18.00 Mässa
19.00 Mässa på engelska

Måndag 25 februari

Mån. i 7 veckan “under året”
08.00 Mässa
11.30 Mässa
18.00 Mässa

Tisdag 26 februari

Tis. i 7 veckan “under året”
08.00 Mässa INSTÄLLD PGA DEKANATSMÖTE
11.30 Mässa
18.00 Mässa INSTÄLLD PGA DEKANATSMÖTE

Onsdag 27 februari

Ons. i 7 veckan “under året”
08.00 Mässa
11.30 Mässa
18.00 Mässa

Torsdag 28 februari

Tors. i 7 veckan “under året”
08.00 Mässa
11.30 Mässa
18.00 Mässa

Fredag 1 mars

Fre. i 7 veckan “under året”
08.00 Mässa
11.00 Mässa
16.30 Sakramental tillbedjan
18.00 Mässa
19.00 Mässa på polska

Lördag 2 mars

08.00 Mässa
09.00 Mässa på kroatiska
11.30 Mässa
12.00 Mässa på teckenspråk
16.30 Mässa på spanska
18.00 Mässa på latin (1962)
19.00 Mässa på polska

Söndag 3 mars

8 SÖNDAGEN “UNDER ÅRET”
09.30 Familjemässa
11.00 Högmässa
13.00 Mässa på polska
14.30 Mässa på arabiska enligt maronitisk rit
16.00 Mässa på ungerska
18.00 Mässa
19.00 Mässa på engelska

Måndag 4 mars

Mån. i 8 veckan “under året”
08.00 Mässa
11.30 Mässa
18.00 Mässa
19.00 Mässa på arabiska enligt maronitisk rit

Tisdag 5 mars

Tis. i 8 veckan “under året”
08.00 Mässa
11.30 Mässa
18.00 Mässa

Onsdag 6 mars

ASKONSDAGEN
08.00 Mässa
11.30 Mässa
18.00 Mässa
19.00 Mässa på polska

Torsdag 7 mars

Tors. efter askonsdagen
08.00 Mässa
11.30 Mässa
18.00 Mässa

Fredag 8 mars

Fre. efter askonsdag
08.00 Mässa
11.30 Mässa
17.15 Korsvägsandakt
18.00 Mässa
19.00 Mässa på polska

Lördags 9 mars

08.00 Mässa
09.00 Mässa på kroatiska
11.30 Mässa
16.30 Mässa på spanska
18.00 Mässa på latin (1962)
19.00 Mässa på polska

Söndag 10 mars

FÖRSTA SÖNDAGEN NI FASTAN
09.30 Familjemässa
11.00 Högmässa
13.00 Mässa på polska
16.00 Mässa på kroatiska
18.00 Mässa
19.00 Mässa på engelska