Föräldragrupp

Ansvarig kateket: Diakon Tomislav Knezevic.

Lokal: JPII-salen (i församlingshemmet, en halv trappa ner till vänster.

Medan barnen går i undervisning, träffas föräldrarna för en fördjupning i mässans bibeltexter, samt för att reflektera kring familjeliv och vår tro.

Tillsammans hanterar vi ämnen som trosbekännelsen, bön – Fader vår och Kyrkans sakrament, med speciell fokus på ursprung, betydelse och den Heliga Mässan.

Gruppen rekommenderas särskilt för föräldrar vars barn förbereder sig för Första Kommunion, då kan barnens sakrament blir mer levande och verkligt för hela familjen.