Barnundervisning i Kristus Konungens församling

Höstterminen 2019 börjar den 8 september

Man anmäler sitt barn i augusti-september. Undervisningen äger rum varannan söndag med samling i grupperna 09:00.

Inför första kommunion går man i två år.

Efter avslutad barnundervisning i församlingen är man, det år man fyller 14, välkommen till tvåårig konfirmandundervisning.

Förskolegrupp 

Ansvarig kateket: Amira

Lokal: Don Bosco (lokalen under kyrkan. Ingång trappa ner från gården)

Barn i åldrarna 5-6 lär sig genom olika aktiviteter om olika bibliska historier, helgon samt kyrkans högtider. 


Första kommunionsgrupp 1 

Ansvarig kateket: Yvonne

Lokal: Sankt Olofssalen (våning 3 i församlingshemmet, längst in till höger.)

Grunden inför första heliga kommunion börjar läggas. Vi lär oss mer om Gud och hans kärlek till oss genom Skapelseberättelsen, Jesus, Guds son och gåvan till oss samt betydelsen av att tillhöra en större gemenskap, den universella kyrkan.


Första kommunionsgrupp 2

Ansvarig kateket: Marija

Lokal: Övre Salen. (våning 2 i församlingshemmet, till höger)

Stark betoning på försoningens sakrament och den heliga mässan inför den första kommunionen.


3-4

Ansvariga kateketer: Miranda och Maria

Lokal: Göteborgsrummet. (våning 2 i församlingshemmet, till vänster)

Efter första kommunionen fortsätter undervisningen. Denna grupp lär sig bl.a. om Gamla Testamentet.


5-6

Ansvarig kateket: Fabiana

Lokal: Sankt Erikssalen (våning 3 i församlingshemmet, till höger)

Efter första kommunionen fortsätter undervisningen. Denna grupp lär sig bl.a. om Nya Testamentet.


7

Ansvarig kateket: Fader Håkan

Lokal: Sankt Sigfridssalen (våning 3 i församlingshemmet, till vänster)

Sista året innan konfirmationsundervisningen börjar. Gruppen lär sig om Kyrkans historia.