53278953_10205484237102874_6508016136624275456_n.jpg

Sommartider i församlingen

Vardagar
07:00 på latin (1962) t o m 22/7
11:30 på svenska
18.00 på svenska (ej 18/7)

Lördagar
11:30 på svenska
18:00 på latin (1962)
19:30 på polska

Söndagar
09.30 på svenska
11.00 på svenska
13.00 på polska
14.30 på latin (1962)
18.00 på svenska

Mässan på engelska
firas inte fr.o.m. 23/6

EXPEDITIONEN
är semesterstängd 1 - 26 juli

Heliga mässan
Den heliga mässan firas dagligen i kyrkan på svenska samt på polska, kroatiska, spanska, kaldeiska, slovenska, latin (1962), svenskt teckenspråk, tagalo,  arabiska, kaldeiska, ungerska, samt på engelska enligt särskilt schema

Dagens bibeltexter finns på stiftets hemsida.

Bikt
Tillfälle till bikt ges varje fredag och lördag kl 17.00 - 17.45 eller efter överenskommelse med någon av församlingens präster

Församlingshemmet
I Församlingshemmet finner man församlingsexpeditionen, ett kafé, och rum för undervisning och körverksamhet. Församlingens båda körer övar här liksom barnkören under terminerna; det är också hem för Göteborgs Gosskör. 

Butik och folkhögskola
Butiken Lilla Thérèse har egen ingång från gaveln på Sten Sturegatan 1A. Under terminstid bedriver dessutom S:t Elisabets Folkhögskola sin verksamhet i Församlingshemmet. 

 

 

Information om vigslar och dop
Musik och sång

I många av våra gudstjänster spelar musik och sång en viktig uppgift. På alla söndagar, helgdagar, högtider och fester leds sången i huvudgudstjänsterna av församlingens organist. Vid andra tillfällen leds eventuell sång av prästen. Organisten leder också två körer, Kristus Konungens kyrkokör, och Kristus Konungens Vokalensemble, vilka lovsjunger Gud i mässor enligt eget schema. 

Musik och sång

Barn och ungdomar

Har du barn i åldrarna 5 – 16 och upplever att du behöver stöd till fostran och fördjupning av den katolska Kyrkans tro och lära? Kristus Konungens församling erbjuder denna möjlighet i form av undervisning för barn och ungdomar så väl som för föräldrar.  Mycket arbete och omsorg läggs ned på att med olika medel föra tron vidare till nästa generation. För att hjälpa familjerna med denna uppgift ordnas dels undervisning för barnen, dels ungdomsträffar med blandat program.

Barn och ungdomar  › 

Nyfiken på katolsk tro?

Katolska Kyrkan är bevarare av evangeliets fullhet. För att lära känna den Katolska Kyrkans lära och liv inbjuds icke-katolska vuxna till en introduktionskurs. Kursen löper över fyra terminer. 

Bli katolik ›